Գործունեություն

,,Սուրբ Լույս..Արտադրական կոոպերատիվը զբաղվում է ` 

1. Փայտամշակման գործունեւոթյամբ

2  Չոր և փափուկ կահույքի արտադրությամբ

3. Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների արտադրությամբ

4. Արհեստական քարերերի(գրանիտ. մարմար և այլն) և արձանների արտադրությամբ 

5. Փայտյա ժամացույցերի, բիժուտերիայի և տուփերի արտադրությամբ