Մանկական
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
Մանկական սեղան
3
2
1
Օրորոց 9
Մանկական մահճակալ
Մանկական մահճակալ
Օրորոց 8
օրորոց 7
օրորոց 6
օրորոց 5
Մահճակալ երկու հարկանի 1
օրորոց 4
Մահճակալ երկու հարկանի 2
օրորոց 3
օրորոց 2
օրորոց 1
Մահճակալ
Մահճակալ